Bu sanal dosya doğa severlere adanmışdır.
Gerçek doğa severlere.....
natura

aileler

SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Apiaceae – Maydanozgiller

Daucus – Havuçlar

D. aureus – Eşek havucu

D. blanchei – Keldimen

D. broteroi – Çocukboğanotu

D. carota – Yabani havuç

D. conchitae – Adsız havuç

D. guttatus – Benekli havuç

D. involucratus – Arnamusotu

D. littoralis – Dendefirişotu

Cupressaceae – Servigiller

 1. Juniperus – Ardıçlar
 2. J. communis – Adi ardıç
 3. J. drupacea – Andız
 4. J. excelsa – Boz ardıç
 5. J. foetidissima – Kokar ardıç
 6. J. macrocarpa – Deniz ardıcı
 7. J. oxycedrus – Katran ardıcı
 8. J. phoenicea – Finike ardıcı
 9. J. polycarpos – Daltaban ardıcı
 10. J. sabina – Saç ağacı

Grossulariaceae – Bektaşiüzümügiller

Ribes – Bektaşiüzümleri

R. alpinum – Çalı çileği

R. anatolicum – Ana çeçem

R. multiflorum – Kırk çeçem

R. nigrum – Siyah frenk üzümü

R. orientale – İt üzümü

R. petraeum – Kaya çeçemi

R. rubrum – Kırmızı frenk üzümü

R. uva-crispa – Bektaşi üzümü

Moraceae – Dutgiller

 1. Morus – Dutlar
 2. M. alba – Akdut
 3. M. nigra – Karadut
 4. M. rubra – Mordut

Rosaceae – Gülgiller

Rubus – Böğürtlenler

R. caesius – Büküzümü

R. canescens – Çobankösteği

R. caucasicus – Zarif böğürtlen

R. caucasigenus – Bubucuk

R. collinus – Göknem dikeni

R. hirtus – Tüntürük

R. ibericus – Malina

R. idaeus – Ahududu

R. leptostemon – Hamdüspara

R. moschus – Özmenek

R. mucronulatus – Piçüzümü

R. peruncinatus – Makval

R. platyphyllus – Siyah coh

R. sanctus – Böğürtlen

R. saxatilis – Köslek

R. tereticaulis – Karanti

R. ulmifolius – Kuşüzümü

Rubiaceae – Kökboyagiller

Theligonum – Kuşyüreği

T. cynocrambe – Kuşyüreği

Solanaceae – Patlıcangiller

Solanum – İtüzümülerİ

R. caesius – Büküzümü