Bu sanal dosya, İstanbul Sözleşmesine gönülden onayımızla hanımlarımıza adanmıştır. gastro

Gastro eski rumca γαστήρ, gastēr den türemiş, karın-mide-göbek anlamında bir önek. Göbek dansı hariç, sindirim sisitemi ile ilintili her şeyi niteliyor. Bo bölümün öneki de oldu.