Bu sanal dosya, 1961 de tesadüfen girip, 1969 da çok zor mezun olduğum, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi eski öğrencilerine, arkadaşlarıma adanmışdır.elektra

Nisan 2019 Kalamış

Katılanlar

Hocamız Tahsin SAYA,
40306 Sezgin ALSAN,
40121 Celal ARAL,
40274 Ersin BIYIKLI,
40310 Oğuz ÇİTÇİ,
40142 Mehmet EROL,
40163 Oktay ERTAN,
40131 Nihat FIRAT ve eşi Müberra,
40346 İsmet İZGÜL,
40123 Tuğrul KARABİ,
40203 M. Çetin KAYA
40116 M. Kaya KAYACIK ve eşi Semra,
40068 Faruk OKUR,
40377 Cahit SELİMOĞLU,
40132 M. Tuncer ŞAHİN,
40254 Özden TURGUT,
40334 Haluk UZAY,
40264 Nurettin Şeref YILMAZ,
40216 Mümtaz AKYÜZ kendi gelemedi eşini gönderdi Gülser.

Toplam 20 adet.