Bu sanal dosya, 1961 de tesadüfen girip, 1969 da çok zor mezun olduğum, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi eski öğrencilerine, arkadaşlarıma adanmışdır.elektra

Mart 2019 Kalamış

Katılanlar

Hocalarımız Kemal SARIOĞLU ve Tahsin SAYA,
40306 Sezgin ALSAN,
40121 Celal ARAL,
40640 Süleyman BALKAN,
40274 Ersin BIYIKLI,
40310 Oğuz ÇİTÇİ,
40696 Bülent DEMİRCİOĞLU,
40163 Oktay ERTAN,
40131 Nihat FIRAT,
40123 Tuğrul KARABİ,
40315 Moris KASPİ,
40203 M. Çetin KAYA ve eşi,
40116 M. Kaya KAYACIK,
40189 Mustafa MUSLU ve eşi,
40132 M. Tuncer ŞAHİN,
40334 Haluk UZAY.

Toplam 9 adet.